Prijava za edukaciju

Ukoliko želite da budete savetnik ili psihoterapeut, molimo Vas da se prijavite za edukaciju

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Kako možete postati savetnik ili psihoterapeut

Uslovi edukacije

Obično se misli da su ovakvi centri namenjeni školovanju lekara i psihologa. Otvoreni smo za saradnju sa profesionalcima različitih struka (uslov je fakultetska diploma ili završna godina studija) koji žele da steknu znanja i veštine i da dobiju licence, kako domaće i evropske, tako i diplomu Instituta Albert Elis iz Njujorka koja je priznata svuda u svetu. Diplomu iz Njujorka mogu da dobiju oni kandidati koji odgovaraju kriterijumima ovog Instituta. Za druge profesionalce akreditovali smo program za Kognitivno bihejvioralnog savetnika kod priznatih institucija, kako domaćih, tako i evropskih.
Osnovni program za Kognitivno-bihejvioralnog savetnika je krajnje profesionalan tako da će polaznici moći da rade gotovo sve psihološke probleme. Obuka se sastoji od predavanja ali je akcenat na praktičnom radu i supervizijama, naročito je važan lični rad. Namenjena je profesionalcima raznih struka koji su zainteresovani da nauče najsavremeniju tehnike prevladavanja emocionalnih problema i da stečena znanja primene u praksi.
Obuka godišnje traje 10 meseci, dva dana mesečno. Vode je domaći i Inostrani predavači i supervizori. Budući polaznici putem mejla mogu dobiti precizne informacije o programima, ali i o tome koje diplome mogu da dobiju. Za više informacija pišite na nikic.gordana@gmail.com.

Prijava za edukaciju

Molimo Vas da popunite formular