CILJ EDUKACIJE – Osnovni cilj je razumevanje uticaja emocija i radne klime na performanse
zaposlenih.

 • Uočavanje, imenovanje, razumevanje, upravljanje emocijama kod sebe i drugih.
 • Razvijanje emocionalnih veština u cilju prevladavanja stresa i konflikata na poslu.
 • Prevladavanje blokirajuće treme u poslovnoj komunikaciji i javnom govoru, asertivno zauzimanje za svoju poziciju u komunikaciji.
 • Prihvatanje razlika u stavovima, razvoj tolerancije i razumevanja u individualnom i timskom radu.

Kurs je idealan za HR profesionalce, menadžere, tim lidere, konsultante i sve zainteresovane za
oblast razvoja emocionalnih kompetencija i koučing psihologije.

CILJNA GRUPA:

 • Menadžeri i zaposleni svih nivoa
 • HR sektor/odeljenje
 • Vlasnici i tim lideri

METOD RADA je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija,
objašnjenja i praktičnu obuku iz oblasti razvoja emocionalnih kompetencija.

 

PRVI DEO EDUKACIJA

 

* Cilj – upoznavanje sa osnovnim pretpostavkama emocionalnog koučinga: uočavanje, imenovanje
i razumevanje emocija.

 • Teorijski deo: Usmeravanje emocija primenom kognitivnih tehnika ( ABC model)
 • Praktični deo: Primer primene ABC modela:

A = Aktivirajući događaj – okidač (activating event)

Petar je pozvao mnogo ljudi na proslavu svog unapređenja. Đorđa nije obavestio.

IB = Iracionalno uverenje

Samoosujećujuća, pogrešna uverenja, misli, zaključci (irrational belief)

Užasno je što me ljudi ne vole!

C = posledice, konsekvence (consequences) osećanja, ponašanja, postupci, telesne rakcije (depresija, neraspoloženje, izbegavajuće ponašanje, glavobolje).

RB = Racionalno uverenje

Šteta što me Đorđe nije pozvao na zabavu. S obzirom da to nije uradio, nije ni morao. To zasigurno ne znači da me drugi ljudi ne vole.

 

DRUGI DEO EDUKACIJA

 

* Cilj drugog bloka treninga je upoznavanje sа uzrocimа stresa i konflikata, ovladavanje veštinama i tehnikama prevenirаnjа, suočаvаnjа i uspešnog rаzrešаvаnjа stresnih i konfliktnih situacija.

 • Teorijski deo – razumevanje osnovnih uzroka stresa na poslu. Objašnjenje najčešćih konfliktnih situacija.
 • Praktični deo

Zadatak 1. prepoznavanja simptoma stresa (primeri i objašnjenje)
Zadatak 2. samopomoć u situacijama stresa (kognitivne, bihejvioralne, emocioanlne tehnike)
Zadatak 3. Smanjenje zabrinutosti i povećanje efikasnosti u situacijama stresa

 

NASTAVAK

 • Teorijski deo: definicija, vrste, uzroci konflikata
  – Najčešći razlozi konflikata na radnom mestu
  – Bes i posledice besa u interpersonalnim odnosima
 • Praktični deo:

Zadatak 1. Rаd sа osećаnjimа i kontrolа emocijа
Zadatak 2. Veštine rešavanja konflikata
Zatatak 3. Prepozvnavanje pasivno agresivnog ponašanja, ogovaranje, huškačko ponašanje i drugih formi neprijateljstva.

 

TREĆI DEO EDUKACIJA

* Cilj- Razvijanje komunikacijskih veština i tehnika od značaja za radno okruženje.

 • Teorijski deo – asertivno ponašanje, asertivno upućivanje i primanje kritike, savladavanje blokirajuće treme u javnom nastupu.
  – Asertivnа, аgresivnа i pаsivnа komunikаcijа
  – Diskusiona radionica: osnovna asertivna prava
  – Bazična asertivnost i vrste asertivnosti
 • Praktični deo:
  – Komunikаcijske veštine i tehnike

 

NASTAVAK

 • Teorijski deo
  – Upoznavanje i razumevanje simptoma i uzroka treme
 • Praktični deo:
  Zadatak 1. Prepoznavanje blokirajuće treme
  Zadatak 2. Praktične veštine prevladavanje blokirauće treme
  Zadatak 3. Uvežbavanje prezentacijskih veština

 

Završna pitanja na kraju trećeg dela:

1. Evaluacija od strane učesnika – procena stepena napretka, održivost i trajnost naučenog,
relevantnost stečenog znanja u poslovnom okruženju
2. Ostavljanje kontakt meila i mogućnost dvomesečnih konsultacija putem meila sa voditeljima
treninga.
3. Individualna konsultacija za učesnike kursa (prema potrebama učesnika)

 


⇒ Kurs je priznat od strane ISCP, vodeće svetske profesionalne asocijacije za razvoj koučing
psihologije pod nazivom menadžer kao emocionalni kouč. Autor i voditelj RE&KBT
psihoterapeut i supervizor Gordana Nikić.