* Pomoć kolegama ali i zainteresovanim pojedincima koji žele da unaprede svoj emotivni život.

 

Najčešći problemi na koje se parovi žale:

 • Loša komunikacija i nerazumevanje
 • Zahtevnost u vezi
 • Preljuba
 • Raskid veze
 • Seksualni odnosi
 • Emocionalno “teški partneri”

Oni koji žive zajedno žale se još i na:

 • Prijatelje
 • Usamljenost
 • Emocionalne probleme
 • Probleme u seksu (strahovi, problem erekcije kod muškaraca, neusklađenost, orgazam kod žena, manjak želje…)
 • Inkompatibilnost (poreklo, obrazovanje, interesovanja, vrednosti, stavovi, zanimanje, religija)
 • Novčane probleme
 • Vaspitanje dece
 • Odnosi sa članovima šire porodice (svekrva, tašta, braća i sestre itd.)

 

Pristup sa stanovišta RE&KBT u rešavanju partnerskih problema obuhvata :

1. Nezadovoljstvo u partnerskom odnosu – partner najčešće ne dobija od partnera ono što bi želeo da dobije.

2. Poremećen partnerski odnos – jedan ili oba partnera uznemiravaju se dodatno u vezi sa sopstvenim nezadovoljstom u partnerskom odnosu.

* Kako prepoznajemo da je reč o poremećenim odnosima, a ne samo o nezadovoljstvu odnosom? Ako su sukobi svakodnevni, ljutnja, bes, svađe, osećanje povređenosti, strahovi, ljubomora, zavist, krivica, bes prisutni, onda se radi o poremećenom odnosu a ne samo o prolaznom nezadovoljstvu.

 

Dve faze u radu sa klijentima:

1. Faza „savladavanja smetnji kod para“

Zadatak terapeuta je da pomogne partnerima da funkcionalno misle o sebi, da se osećaju zdravo frustriranim, nesretnim, nezadovoljnim kada njihove želje nisu zadovoljene.

Da rade na poboljšanju svog odnosa ili da se raziđu bez nepotrebne emocionalne boli.

2. Faza povećanje zadovoljstva kod para

Kada par želi da ostane zajedno korisne su vežbe: pregovaranja, razvijanja odnosa, komunikacione veštine, seksualne veštine itd.

 

Ciljevi terapije:

 • Preuzimanje sopstvene odgovornosti za emocionalne probleme u partnerskom odnosu
 • Razvijanje životne filozofije koja počiva na zdravom interesu za sebe
 • Obezbeđivanje dugotrajnosti efekata kroz:
 • Kontinuirano upražnjavanje naučenog
 • Održavanje zdravih osećanja
 • Usvajanje brojnih kognitivnih, emotivnih i bihejvioralnih tehnika i njihova stalna primena

Rezultati se postižu kroz:

 • Prevazilaženje emocionalnih problema
 • Unapređivanje veština komunikacije (konstruktivna komunikacija i veštine pregovaranja)
 • Usvajanje tehnika za rešavanje interpersonalnih konflikata
 • Razvijanje spremnosti za poboljšanje partnerskih odnosa
 • Unapređivanje samosvesnosti primenom asertivnog treninga