Primarni sertifikat iz RE&KBT

Osnovni nivo (Primary Certificate of the Albert Ellis Institute)

Za sticanje prava na primarni sertifikat potrebno je da kandidat ima završene osnovne studije ili master iz psihologije, medicine, socijalnog rada i drugih profesija koje zakonski pripadaju oblasti mentalnog zdravlja.

Studenti završnih godina takođe mogu da prolaze edukaciju ali pravo na sertifikat stiču tek kada završe studije.

 

Napredni  sertifikat iz RE&KBT

Napredni nivo (Advanced Certificate of the Albert Ellis Instutute)

Uslov za dobijanje  naprednog sertifikata je da su polaznici završili sve obaveze programa i da imaju obrazovne kvalifikacije kao i za sticanje primarnog sertifikata.

 

Završni kurs

USLOVI ZA NACIONALNI SERTIFIKAT ZA PSIHOTERAPIJU

Uslovi za dobijanje NACIONALNOG sertifikata za psihoterapiju:

–  fakultetsko obrazovanje iz psihologije, medicine i drugih profesija koje pripadaju oblasti mentalnog zdravlja.

-fakultetsko obrazovanje iz društveno-humanističkih struka i drugih profesija uz položen jednogodišnji kurs iz propedevtike.

-završni kurs traje dve godine

– nakon ispunjenih svih obaveza programa kandidat polaze završni ispit kod internacionalnog supervizora iz RE&KBT. Nacionalni sertifikat izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije.

 

Završni kurs

Uslovi za dobijanje ASSOCIATE FELLOW OF ALBERT ELLIS:

– jedna godina edukacija se obavlja u Srpskom centru za RE&KBT (nakon sticanja primarnog i naprednog sertifikata)

– druga godina edukacija kao  i polaganje završnog ispita se obavljaju sa supervizorima u Institutu Albert Ellis. Ovo pravilo je stupilo na snagu 1.7. 2020.  i obavezno  je za  sve  RE&KBT centre u svetu.

Polaznici koji su već na edukacijama u Srpskom sentru za RE&KBT nastavljaju edukacije prema starom programu.

 

Edukacija iz kognitivno-bihejvioralnog savetovanja 

Srpski centar za RE&KBT i Institut za kognitivni menadžment Štutgart   organizuju edukaciju iz kognitivno-bihejvioralnog savetovanja  koja vodi do zvanja akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i akreditovanog psihološkog savetnika u Evropi. Po završenoj obuci, polaznici dobijaju sertifikate koje priznaje  Evropska asocijacija za savetovanje (EAC).

Edukaciju iz kognitivno-bihejvioralnog savetovanja mogu da pohađaju polaznici koji imaju diplome društvenih i humanističkih fakulteta, kao i polaznici drugih fakulteta sa položenim ispitima iz propedevtike.

Edukacija traje od 2-3 godine.