PROF. DR GORDANA NIKIĆ

Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić doktor je psiholoških nauka, psihoterapeut, internacionalni supervizor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT, pridruženog trening centra Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu.

Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Postavila je i vodila  predmete kroz koje su studenti sticali teorijska  znanja ali i usvajali životne veštine:  Emocije u komunikaciji, Emocionalna inteligencija i posao, Trema i javni nastup, Ljubav i partnerski odnosi.

Gordana Nikić je i akreditovani internacionalni trener i supervizor za RE&CBT (racionalno emotivna i kognitivno-bihevijoralna terapija) Instituta Albert Elis, New York.  Oblast njenog teorijskog, istraživačkog i praktičnog rada su emocije i rešavanje emocionalnih problema kod zdravih ljudi.

REČI AUTORKE

Za mene je PUT KA UNUTRAŠNJEM I UNAPREĐENJE ŽIVOTA oduvek bilo važnije od svega što mi se dešavalo u spoljašnjoj realnosti. Pitanja smisla, ljubavi, razvoja ličnosti, samoaktualizacije, kreativnosti  predstavljaju teme kojima se bavim veći deo života. Radeći kao predavač i psihoterapeut, razumela sam da na tom putu nisam usamljena i da su mnogi ljudi okrenuti ličnom razvoju i unapređenju psihološkog zdravlja.

Smatram da je EMOCIONALNA STABILNOST prva i najvažnija stepenica na putu DUHOVNOG RAZVOJA, ali i preduslov uspešnog, zdravog i ispunjenog života.