Srpski centar za RE&CBT | Prof. dr Gordana Nikić

Prof. dr Gordana Nikić doktor je psiholoških nauka, psihoterapeut, internacionalni supervizor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.

Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Postavila je i vodila predmete kroz koje su studenti sticali teorijska znanja ali i usvajali životne veštine: Emocije u komunikaciji, Emocionalna inteligencija i posao, Trema i javni nastup, Ljubav i partnerski odnosi.

Gordana Nikić je i akreditovani internacionalni trener i supervizor za RE&CBT (racionalno emotivna i kognitivno-bihevijoralna terapija) Instituta Albert Elis, New York. Oblast njenog teorijskog, istraživačkog i praktičnog rada su emocije i rešavanje emocionalnih problema kod zdravih ljudi.

Pišite nam

Vaša Email adresa neće biti zloupotrebljena.

Email adresa

srpskicentar.rekbt@gmail.com

Adresa

Nehruova 124, Stan 11, Beograd