Prof. dr Gordana Nikić

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT, pridruženog trening centra Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Srpski centar za RE&CBT

Početak edukacije za RE&CBT savetnike i psihoterapeute u Beogradu za 2019. godinu

Srpski centar za RE&CBT, pridruženi trening centar Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu, prima kandidate za prvu godinu edukacija iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije koja vodi do dobijanja sertifikata Instituta Albert Elis iz Njujorka.

Zainteresovani mogu da se jave putem mejla nikic.gordana@gmail.com ili popuniti prijavu kako bi obezbedili mesto u grupama.

Institut za kognitivni menadžment Štutgart, autorizovan je od strane Albert Ellis Instituta iz Njujorka da obavlja sve nivoe stručne edukacije od ,,Primary’’ nivoa do nivoa ,,Associate Fellow’’. Institut organizuje završni psihoterapijski ispit i izdaje internacionalne licence za RE&CBT.

Diplomu iz Njujorka mogu da dobiju oni kandidati koji odgovaraju kriterijumima ovog Instituta, pre svega lekari, socijalni radnici, psiholozi (mogu se upisati i studenti završne godine studija) i profesionalci srodnih struka koji rade u zdravstvu.

Otvoreni smo i za saradnju sa profesionalcima različitih struka (uslov je fakultetska diploma društveno-humanističkih nauka) koji žele da steknu znanja i veštine i dobiju licence, kako domaće i evropske.

Za druge profesionalce akreditovali smo program za Kognitivno-bihejvioralnog savetnika. Ovaj program je usklađen sa zahtevima Udruženja psiholoških savetnika Srbije koji ima status nacionalne asocijacije pri EAC (Evropska asocijacija za savetnike).

Za više informacija pratite sajt www.gordananikic.com ili putem mejla nikic.gordana@gmail.com

Prijave su u toku!

Prva generacija REKBT savetnika i psihoterapeuta uspešno položila ispit za Primary sertifikat

Predstojeći Događaji

Događaji Centra

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Aktuelnosti Centra

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Psihoterapija ljubavnih odnosa: Primena RE&KBT tehnika u radu sa ljubavnim i seksualnim blokadama
Edukacija iz RE&KBT psihoterapije i savetovanja
Očevi žele da što više vremena provode sa svojom decom.
gordana nikić
Dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je predsednik Srpskog centra za RE&CBT, pridruženog trening centra Instituta za kognitivni menadžment u  Štutgartu.  Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek
_Prof. dr Gordana Nikić,Psiholog
milenko vlajkov
Osnivač i aktuelni predsednik Instituta za kognitivni menadžment u  Štutgartu, autorizovanog od strane Albert Ellis Instituta iz Njujorka da izvodi sve nivoe stručne edukacije od Primary nivoa do nivoa Associate Fellow, završni psihoterapijski ispit i izdavanje internacionalne licence za RE&CBT.
_Milenko Vlajkov,Psihoterapeut
ksenija popadić
Diplomirani psiholog, magistar psiholoških nauka, trenutno na doktorskim studijama. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut(Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Takođe je sertifikovani transakcioni analitičar kliničke specijalizacije (CTA) i  instruktor TA 101. Član je
_Ksenija Popadić,Psiholog

Najnovije iz Blog-a

Pratite novosti i zanimljivosti na Blog-u

Model ABC na duhovit način
Model ABC na duhovit način
RE&KBT je kognitivno-bihejvioralni pristup rešavanju emocionalnih problema u čijoj je osnovi REBT – racionalno emotivni i kognitivno bihejvioralna terapija...
Kako da prevaziđemo strah  od neuspeha?
Kako da prebolimo raskid veze

Srpski centar za RE&CBT

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.