Prof. dr Gordana Nikić

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT, pridruženog trening centra Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Srpski centar za RE&CBT

Početak edukacije za RE&CBT savetnike i psihoterapeute u Beogradu za 2019/2020. godinu

Srpski centar za RE&KBT prima novu generaciju edukanata racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne psihoterapije i savetovanja! Počinjemo sa radom u septembru 2020. Upis je u toku. Druga generacija je u junu uspešno položila ispit a do kraja leta stižu i Primary sertifikati i Advanced sertifikati  iz  Albert Ellis Instutute.

Zainteresovani mogu da se jave putem mejla nikic.gordana@gmail.com, kako bi popunili prijavu i obezbedili mesto u grupama.

OPŠIRNIJE

Srpski centar za RE&KBT, pridruženi je trening centar Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu, autorizovanog od strane Albert Ellis Instituta iz Njujorka da obavlja sve nivoe stručne edukacije od ,,Primary’’ nivoa do nivoa ,,Associate Fellow’’. Centar organizuje završni psihoterapijski ispit i izdaje internacionalne licence za RE&CBT.

Obično se misli da su ovakvi centri namenjeni isključivo školovanju lekara, socijalnih radnika i psihologa.

Diplomu iz Njujorka mogu da dobiju oni kandidati koji odgovaraju kriterijumima ovog Instituta. Za druge profesionalce akreditovali smo program za Kognitivno bihejvioralnog savetnika kod priznatih institucija, kako domaćih, tako i evropskih.

Za više informacija pogledajte sajt www.gordananikic.com ili se informišite putem mejla nikic.gordana@gmail.com.

Pozivamo sve kandidate koji su se prijavljivali tokom godine da nas kontaktiraju i provere svoje prijave s obzirom da je broj mesta ograničen.

Naši predavači:

Milenko Vlajkov – psiholog, RE&KBT psihoterapeut i supervizor, direktor Instituta za kognitivni menadžement Štutgart,

Prof. dr Gordana Nikić – RE&KBT psihoterapeut i supervizor,

Ksenija Popadić – psiholog, RE&KBT psihoterapeut i supervizor.

 

Dobro došli!

Prve diplome Instituta Albert Ellis iz New York-a

Primary sertifikat za polaznike prve generacije edukanata

Druga generacija REKBT edukanata

Uspešno položen ispit iz REKBT psihoterapije

Predstojeći Događaji

Događaji Centra

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Aktuelnosti Centra

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Srpski centar za RE i KBT
Rešavanje emocionalnih i seksualnih problema u partnerskom odnosu
Partnerski i bračni odnosi za vreme izolacije
gordana nikić
Dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je predsednik Srpskog centra za RE&CBT, pridruženog trening centra Instituta za kognitivni menadžment u  Štutgartu.  Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek
_Prof. dr Gordana Nikić,Psiholog
milenko vlajkov
Milenko Vlajkov je  internacionalni supervizor za racionalno-emotivnu i kognitivno  bihejvioralnu terapiju (RE&CBT). Direktor je edukacija u Srpskom centru za RE&CBT.  Član je International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP) i American Psychological Association (APA), Ärztekammer Deutschland (Lekarske komore Nemačke), Psychotherapeutenkammer Deutschland
_Milenko Vlajkov,Psihoterapeut
ksenija popadić
Diplomirani psiholog, magistar psiholoških nauka, trenutno na doktorskim studijama. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut(Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Takođe je sertifikovani transakcioni analitičar kliničke specijalizacije (CTA) i  instruktor TA 101. Član je
_Ksenija Popadić,Psiholog

Najnovije iz Blog-a

Pratite novosti i zanimljivosti na Blog-u

Model ABC na duhovit način

Srpski centar za RE&CBT

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.